Terminologia :: Flaska Polska

Terminologia

Terminologia, koncepcje i inne informacje z zakresu strukturyzacji wody w oparciu o technologie programowania krzemu TPS

Test Allium

Inaczej zwany testem cebuli, który jest biologicznym testem stosowanym w celu ustalenia, w jaki sposób organizmy reagują na niektóre substancje. Cebulę stosuje się jako organizm testowy, ponieważ jej zachowanie w reakcji na substancje w środowisku jest dokładnie przewidywalne. Test służy do określenia ogólnej toksyczności komórkowej (cytotoksyczności) niektórych substancji oraz zdolności substancji do uszkodzenia DNA (genotoksyczności). Genotoksyczność określa się za pomocą testu Allium metafazy, który ujawnia różne anomalie chromosomowe indukowane w wyniku narażenia organizmu na określoną szkodliwą substancję przenoszoną za pomocą wody. Ten krótki test przedstawia łączny ogólny wpływ zanieczyszczenia za pomocą interakcji między rośliną testową (Allium cepa L.), a potencjalnymi genotoksynami, i obejmuje statystyczną ocenę wyników. Badanie wskazuje ogólny wpływ na wzrost i rozwój żywych komórek lub organizmów i wykrywa obecność szkodliwych substancji w stężeniach znacznie niższych niż dopuszczalne możliwości niebiologicznych metod analitycznych. Spośród około 700 możliwych do zidentyfikowania substancji toksycznych i genotoksycznych, które potencjalnie mogą przedostać się do wody pitnej, mniej niż 10 procent można wykryć za pomocą konwencjonalnych analiz fizykochemicznych (źródło: Biuro Chemiczne UE, Rada Obrony Zasobów Naturalnych: Pomyśl zanim wypijesz).

Koherencja

Wewnętrzna spójność części danej całości. Na przykład światło lasera jest koherentne, ponieważ stymulowane atomy lub molekuły w laserze emitują światło (fotony) w prawie identycznych odstępach, co powoduje, że laser emituje intensywne i skupione światło.

Kosmogram

Zwany także mandalą, przedstawia archetyp (oryginalną formę lub symbol) wody w jej neutralnym stanie. Wywodzi się on ze starożytnej tradycji tak zwanej świętej geometrii, która była wykorzystywana przy projektowaniu i wyposażaniu świętych budowli w architekturze egipskiej, greckiej i rzymskiej, i został wykonany wyłącznie dla butelki Flaska i jej zapisów informacyjnych.

Informacje molekularne

Specyficzny wpływ energii i wibracji cząsteczek określonej substancji (lub pojedynczych atomów lub jonów) na środowisko. Cząsteczki wpływają na otaczające je pola kwantowe swym poziomem energii i oscylacją. Jeśli informacja molekularna zostanie wzmocniona i przeniesiona, można ją nadrukować na koherentną domenę cząsteczek innej substancji, która zostanie odpowiednio zmieniona. W kategoriach nietechnicznych mówi się, że inna substancja jest informowana lub programowana. Oscylacja typowa dla substancji źródłowej (jej cząsteczek) może utrzymywać się w koherentnych domenach innej substancji przez długi okres czasu i może zostać wchłonięta przez organizm człowieka lub zwierzęcia i przeniesiona na koherentne domeny organizmu po spożyciu.

Energia orgonu lub orgon

Energia orgonu lub orgon oznacza siłę życiową nazwaną tak w 1930 r. przez dr Wilhelma Reicha. Jeszcze przed nim, w połowie XIX wieku na zachodzie, baron Carl Von Reichenbach użył wyrażenia „siła Odic”. W kulturach wschodnich wyrażenia takie jak chi, qi, mana, prana są używane dla tego samego rodzaju energii. Tradycyjna zachodnia nauka nie uznaje tego rodzaju energii. W ciągu swojego życia Wilchelm Reich zbudował kilka urządzeń w celu skoncentrowania tej energii, z których najbardziej znanym jest akumulator orgonu i działo orgonu.

Działo orgonu (akumulator orgonu)

Urządzenie działające za pomocą skoncentrowanej energii orgonu. Wynalazcą tego oryginalnego projektu jest dr Wilchelm Reich, a jego plany są obecnie wykorzystywane przez kilka niemieckich firm (np. Bioaktiv) do produkcji różnych współczesnych wariantów dział orgonowych. Przede wszystkim, urządzenie to jest wykorzystywane do terapii alternatywnych, natomiast Flaska używa go w procedurze TPS.

Struktura wibracyjna wody

Reprezentuje strukturę oscylacji molekularnych w wodzie. Cząsteczki wchodzące w skład koherentnej domeny oscylują w fazie (zgodnie z wcześniejszym wpływem danego pola elektromagnetycznego), natomiast cząsteczki, które nie są częścią koherentnej domeny, oscylują swobodnie i niespójnie.

Biopole

Nowoczesna koncepcja bioelektromagnetyki stosowana do opisu złożonego systemu wzajemnie oddziałujących pól elektrycznych i elektromagnetycznych w żywych organizmach. Biopole umożliwia natychmiastowe, dalekosiężne interakcje między różnymi częściami organizmu.

Zdjęcie Evapo

Stosując procedurę opracowaną pod koniec lat 80. przez Rutha Küblera, artystę ze Stuttgartu, Institute for Statics and Dynamics of Aerospace and Astrospace Constructions Uniwersytetu w Stuttgarcie, bada fizyczne i biofizyczne wpływy na wodę od 1999. Ta procedura pozwala nam zbadać, w jaki sposób różne sposoby uzdatniania oraz obecność organizmów, substancji i pól fizycznych wpływają na strukturę wody. Termin „obraz Evapo” odnosi się do metody mikroskopowej stosowanej do analizy próbek utworzonych z suchej materii po równomiernym wysuszeniu kropelek. Obserwacja mikroskopowa odbywa się przy względnie małym powiększeniu w ciemnym polu widzenia przy użyciu odchylonego światła.

Kamera GDV i parametry pomiarowe

System służący do rejestrowania i analizy wyładowań koronowych wokół obiektów. Działa on na podstawie kamery Kirlian. Kiedy przedmiot (palec, liść, metalowy przewodnik itp.) dotknie płyty wysokiego napięcia, powoduje wyładowanie elektryczne w postaci korony z serpentynami o różnych kształtach. Zespół dr Korotkov, który opracował system GDV, stworzył również program, który opisuje kształt wyładowania za pomocą parametrów statystycznych i interpretuje poszczególne kształty na podstawie obszernej bazy danych. Parametry te obejmują powierzchnię wyładowania, jasność, entropię poziomu jasności itp. System ten jest często stosowany jako alternatywna metoda diagnostyczna dla organizmu ludzkiego.

Koherentne domeny cząsteczek wody

Zjawisko opisane w teorii i potwierdzone eksperymentami w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej. Przy gęstości krytycznej grupa cząsteczek ewoluuje w kierunku koherentnego stanu podstawowego, w którym cząsteczki oscylują w fazie z pewnym polem elektromagnetycznym. Taką grupę cząsteczek określa się jako domenę koherentną. W każdej temperaturze ciekła woda składa się w pewnej części z koherentnej fazy cząsteczek w takim stanie podstawowym, oraz z fazy normalnej, a ruch cząsteczek jest determinowany przez pobudzenia termiczne, tj. zachowują się one według tzw. ruchu Browna.

Elektrodynamika kwantowa

Kwantowa teoria pola elektrodynamiki (tj. elektromagnetyzm). Opisuje interakcje między fotonami, a materią i jest pierwszą teorią, która właściwie łączy mechanikę kwantową ze szczególną teorią względności.

Pole kwantowe

Model mechaniki kwantowej określonego pola fizycznego.

Fotografia kryształów wody

Metodę tę stosuje Office Masaru Emoto, LLC. Podczas gdy kryształ śniegu ma pięknie symetryczny sześciokątny kształt, wiele obserwowanych kryształów wody jest zdeformowanych. Wzór deformacji różni się znacznie między poszczególnymi próbkami wody. Woda z kranu, która została poddana chlorowaniu, najprawdopodobniej tworzy więcej zdeformowanych kryształów i mniej sześciokątnych kryształów, niż naturalna woda źródlana. Można to częściowo przypisać efektowi chloru resztkowego. Niektórzy badacze wskazują, że istnieje korelacja między powstawaniem kryształów wody ,a poziomem zanieczyszczenia wody. Ostatnie badania wykazały, że informacja lub energia muzyki, dźwięku lub słów może również wpływać na powstawanie kryształów wody. Istnieją zatem znaczące dowody, że tworzenie kryształów wody odzwierciedla nie tylko fizyczny, ale również informacyjny lub energetyczny aspekt wody.

Wpływ drgań na wodę

Przekazywanie informacji molekularnych z określonej substancji do wody. Koherentne domeny w wodzie mogą oscylować przez długi czas daną informacją, wpływając w ten sposób na otoczenie (poprzez koherentne drgania energii, patrz także wyjaśnienie informacji molekularnej).

Cześć!

Ta strona używa plików cookie, aby działała poprawnie.  Pliki cookies nie przechowują żadnych danych personalnych.  Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na politykę plików cookie. Więcej informacji

×
Pliki cookie na stronie www.flaska.pl

Informacje ogólne

Korzystajac z tej witryny, wyrazasz zgode na polityke plików cookie. Podczas przegladania stron internetowych sklepu internetowego sa uzywane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które sa zapisywane w Twoim urzadzeniu koncowym w zwiazku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne dzialanie stron internetowych sklepu internetowego.

Pliki te pozwalaja zidentyfikowac oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosowac Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawieraja nazwe domeny, z której pochodza, czas przechowywania ich na urzadzeniu oraz przypisana wartosc.

Twoje ustawienia

Sa to zawsze wlaczone pliki cookie wymagane do podstawowej funkcjonalnosci strony. Naleza do nich pliki cookie, które umozliwiaja zapamietanie uzytkownika podczas przegladania witryny w ramach jednej sesji lub, na zadanie, miedzy sesjami. Pomagaja sprawnie funkcjonowac procesowi dodawania produktów do koszyka, zamówienia i platnosci, a takze pomagaja w kwestiach bezpieczenstwa i zgodnosci z przepisami.

Te analityczne pliki cookie pozwalaja nam ulepszac funkcjonalnosc witryny poprzez anonimowe sledzenie uzytkowania. W niektórych przypadkach te pliki cookie zwiekszaja szybkosc, z jaka mozemy przetworzyc Twoje zadanie, pozwalaja nam pamietac wybrane przez Ciebie preferencje strony i pomagaja laczyc sie z twoimi sieciami spolecznosciowymi. Nie wybranie tej opcji moze spowodowac, ze rekomendacje beda zle dostosowane, a strona straci na wydajnosci. Mozesz równiez nie byc w stanie efektywnie udostepniac tresci na Facebooku lub innych sieciach spolecznosciowych.

Te pliki cookie zbieraja informacje, aby lepiej dostosowac reklame do twoich zainteresowan. Zebrane dane sa anonimowe; nie sa gromadzone z zadnymi danymi osobowymi, które mozesz udostepnic o sobie. Nie zaznaczenie tej opcji moze spowodowac, ze reklamy nie beda dla Ciebie odpowiednie.