Struktura wody - szklane butelki na wodę :: Flaska Polska

Terminologia

Terminologia, koncepcje i inne informacje z zakresu strukturyzacji wody w oparciu o technologie programowania krzemu TPS

Test Allium

Inaczej zwany testem cebuli, który jest biologicznym testem stosowanym w celu ustalenia, w jaki sposób organizmy reagują na niektóre substancje. Cebulę stosuje się jako organizm testowy, ponieważ jej zachowanie w reakcji na substancje w środowisku jest dokładnie przewidywalne. Test służy do określenia ogólnej toksyczności komórkowej (cytotoksyczności) niektórych substancji oraz zdolności substancji do uszkodzenia DNA (genotoksyczności). Genotoksyczność określa się za pomocą testu Allium metafazy, który ujawnia różne anomalie chromosomowe indukowane w wyniku narażenia organizmu na określoną szkodliwą substancję przenoszoną za pomocą wody. Ten krótki test przedstawia łączny ogólny wpływ zanieczyszczenia za pomocą interakcji między rośliną testową (Allium cepa L.), a potencjalnymi genotoksynami, i obejmuje statystyczną ocenę wyników. Badanie wskazuje ogólny wpływ na wzrost i rozwój żywych komórek lub organizmów i wykrywa obecność szkodliwych substancji w stężeniach znacznie niższych niż dopuszczalne możliwości niebiologicznych metod analitycznych. Spośród około 700 możliwych do zidentyfikowania substancji toksycznych i genotoksycznych, które potencjalnie mogą przedostać się do wody pitnej, mniej niż 10 procent można wykryć za pomocą konwencjonalnych analiz fizykochemicznych (źródło: Biuro Chemiczne UE, Rada Obrony Zasobów Naturalnych: Pomyśl zanim wypijesz).

Koherencja

Wewnętrzna spójność części danej całości. Na przykład światło lasera jest koherentne, ponieważ stymulowane atomy lub molekuły w laserze emitują światło (fotony) w prawie identycznych odstępach, co powoduje, że laser emituje intensywne i skupione światło.

Kosmogram

Zwany także mandalą, przedstawia archetyp (oryginalną formę lub symbol) wody w jej neutralnym stanie. Wywodzi się on ze starożytnej tradycji tak zwanej świętej geometrii, która była wykorzystywana przy projektowaniu i wyposażaniu świętych budowli w architekturze egipskiej, greckiej i rzymskiej, i został wykonany wyłącznie dla butelki Flaska i jej zapisów informacyjnych.

Informacje molekularne

Specyficzny wpływ energii i wibracji cząsteczek określonej substancji (lub pojedynczych atomów lub jonów) na środowisko. Cząsteczki wpływają na otaczające je pola kwantowe swym poziomem energii i oscylacją. Jeśli informacja molekularna zostanie wzmocniona i przeniesiona, można ją nadrukować na koherentną domenę cząsteczek innej substancji, która zostanie odpowiednio zmieniona. W kategoriach nietechnicznych mówi się, że inna substancja jest informowana lub programowana. Oscylacja typowa dla substancji źródłowej (jej cząsteczek) może utrzymywać się w koherentnych domenach innej substancji przez długi okres czasu i może zostać wchłonięta przez organizm człowieka lub zwierzęcia i przeniesiona na koherentne domeny organizmu po spożyciu.

Energia orgonu lub orgon

Energia orgonu lub orgon oznacza siłę życiową nazwaną tak w 1930 r. przez dr Wilhelma Reicha. Jeszcze przed nim, w połowie XIX wieku na zachodzie, baron Carl Von Reichenbach użył wyrażenia „siła Odic”. W kulturach wschodnich wyrażenia takie jak chi, qi, mana, prana są używane dla tego samego rodzaju energii. Tradycyjna zachodnia nauka nie uznaje tego rodzaju energii. W ciągu swojego życia Wilchelm Reich zbudował kilka urządzeń w celu skoncentrowania tej energii, z których najbardziej znanym jest akumulator orgonu i działo orgonu.

Działo orgonu (akumulator orgonu)

Urządzenie działające za pomocą skoncentrowanej energii orgonu. Wynalazcą tego oryginalnego projektu jest dr Wilchelm Reich, a jego plany są obecnie wykorzystywane przez kilka niemieckich firm (np. Bioaktiv) do produkcji różnych współczesnych wariantów dział orgonowych. Przede wszystkim, urządzenie to jest wykorzystywane do terapii alternatywnych, natomiast Flaska używa go w procedurze TPS.

Struktura wibracyjna wody

Reprezentuje strukturę oscylacji molekularnych w wodzie. Cząsteczki wchodzące w skład koherentnej domeny oscylują w fazie (zgodnie z wcześniejszym wpływem danego pola elektromagnetycznego), natomiast cząsteczki, które nie są częścią koherentnej domeny, oscylują swobodnie i niespójnie.

Biopole

Nowoczesna koncepcja bioelektromagnetyki stosowana do opisu złożonego systemu wzajemnie oddziałujących pól elektrycznych i elektromagnetycznych w żywych organizmach. Biopole umożliwia natychmiastowe, dalekosiężne interakcje między różnymi częściami organizmu.

Zdjęcie Evapo

Stosując procedurę opracowaną pod koniec lat 80. przez Rutha Küblera, artystę ze Stuttgartu, Institute for Statics and Dynamics of Aerospace and Astrospace Constructions Uniwersytetu w Stuttgarcie, bada fizyczne i biofizyczne wpływy na wodę od 1999. Ta procedura pozwala nam zbadać, w jaki sposób różne sposoby uzdatniania oraz obecność organizmów, substancji i pól fizycznych wpływają na strukturę wody. Termin „obraz Evapo” odnosi się do metody mikroskopowej stosowanej do analizy próbek utworzonych z suchej materii po równomiernym wysuszeniu kropelek. Obserwacja mikroskopowa odbywa się przy względnie małym powiększeniu w ciemnym polu widzenia przy użyciu odchylonego światła.

Kamera GDV i parametry pomiarowe

System służący do rejestrowania i analizy wyładowań koronowych wokół obiektów. Działa on na podstawie kamery Kirlian. Kiedy przedmiot (palec, liść, metalowy przewodnik itp.) dotknie płyty wysokiego napięcia, powoduje wyładowanie elektryczne w postaci korony z serpentynami o różnych kształtach. Zespół dr Korotkov, który opracował system GDV, stworzył również program, który opisuje kształt wyładowania za pomocą parametrów statystycznych i interpretuje poszczególne kształty na podstawie obszernej bazy danych. Parametry te obejmują powierzchnię wyładowania, jasność, entropię poziomu jasności itp. System ten jest często stosowany jako alternatywna metoda diagnostyczna dla organizmu ludzkiego.

Koherentne domeny cząsteczek wody

Zjawisko opisane w teorii i potwierdzone eksperymentami w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej. Przy gęstości krytycznej grupa cząsteczek ewoluuje w kierunku koherentnego stanu podstawowego, w którym cząsteczki oscylują w fazie z pewnym polem elektromagnetycznym. Taką grupę cząsteczek określa się jako domenę koherentną. W każdej temperaturze ciekła woda składa się w pewnej części z koherentnej fazy cząsteczek w takim stanie podstawowym, oraz z fazy normalnej, a ruch cząsteczek jest determinowany przez pobudzenia termiczne, tj. zachowują się one według tzw. ruchu Browna.

Elektrodynamika kwantowa

Kwantowa teoria pola elektrodynamiki (tj. elektromagnetyzm). Opisuje interakcje między fotonami, a materią i jest pierwszą teorią, która właściwie łączy mechanikę kwantową ze szczególną teorią względności.

Pole kwantowe

Model mechaniki kwantowej określonego pola fizycznego.

Fotografia kryształów wody

Metodę tę stosuje Office Masaru Emoto, LLC. Podczas gdy kryształ śniegu ma pięknie symetryczny sześciokątny kształt, wiele obserwowanych kryształów wody jest zdeformowanych. Wzór deformacji różni się znacznie między poszczególnymi próbkami wody. Woda z kranu, która została poddana chlorowaniu, najprawdopodobniej tworzy więcej zdeformowanych kryształów i mniej sześciokątnych kryształów, niż naturalna woda źródlana. Można to częściowo przypisać efektowi chloru resztkowego. Niektórzy badacze wskazują, że istnieje korelacja między powstawaniem kryształów wody ,a poziomem zanieczyszczenia wody. Ostatnie badania wykazały, że informacja lub energia muzyki, dźwięku lub słów może również wpływać na powstawanie kryształów wody. Istnieją zatem znaczące dowody, że tworzenie kryształów wody odzwierciedla nie tylko fizyczny, ale również informacyjny lub energetyczny aspekt wody.

Wpływ drgań na wodę

Przekazywanie informacji molekularnych z określonej substancji do wody. Koherentne domeny w wodzie mogą oscylować przez długi czas daną informacją, wpływając w ten sposób na otoczenie (poprzez koherentne drgania energii, patrz także wyjaśnienie informacji molekularnej).

Cześć!

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Flaska Polska website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

Ustawienia plików cookie

×
Ustawienia plików cookies dla strony Flaska Polska.
Obowiązkowe pliki cookie

To pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, bez których przekazywanie informacji w sieci nie byłoby możliwe. Te pliki cookie są również niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Pozwalają zalogować się do profilu użytkownika, wybrać język, wyrazić zgodę na regulamin oraz zidentyfikować sesję użytkownika. Nie jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody na ich wykorzystanie.

Pliki cookie do analityki

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej witryny. Pomagają nam poprawić komfort użytkowania oraz identyfikować wymagania i trendy użytkowników. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ich użycie.

Pliki cookie do reklamy

Wtyczki i narzędzia stron trzecich używane jako pliki cookie umożliwiają działanie różnych funkcji, pomagają nam analizować częstotliwość odwiedzin i sposób korzystania ze strony internetowej. Jeśli dana osoba nie wyrazi zgody na używanie tych plików cookie, nie zostaną one zainstalowane, chociaż może się zdarzyć, że niektóre interesujące funkcje serwisu nie będą dostępne. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ich użycie.

Pliki cookie sieci społecznościowych

Te pliki cookie umożliwiają nam dostarczanie treści do postów w mediach społecznościowych i rejestrowanie twoich działań, dzięki czemu możemy zapewnić bardziej spersonalizowane i ulepszone wrażenia użytkownika. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na koncie użytkownika Facebook lub Google podczas korzystania z witryny.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.