Struktura wody - szklane butelki na wodę :: Flaska Polska

Terminologia

Terminologia, koncepcje i inne informacje z zakresu strukturyzacji wody w oparciu o technologie programowania krzemu TPS

Test Allium

Inaczej zwany testem cebuli, który jest biologicznym testem stosowanym w celu ustalenia, w jaki sposób organizmy reagują na niektóre substancje. Cebulę stosuje się jako organizm testowy, ponieważ jej zachowanie w reakcji na substancje w środowisku jest dokładnie przewidywalne. Test służy do określenia ogólnej toksyczności komórkowej (cytotoksyczności) niektórych substancji oraz zdolności substancji do uszkodzenia DNA (genotoksyczności). Genotoksyczność określa się za pomocą testu Allium metafazy, który ujawnia różne anomalie chromosomowe indukowane w wyniku narażenia organizmu na określoną szkodliwą substancję przenoszoną za pomocą wody. Ten krótki test przedstawia łączny ogólny wpływ zanieczyszczenia za pomocą interakcji między rośliną testową (Allium cepa L.), a potencjalnymi genotoksynami, i obejmuje statystyczną ocenę wyników. Badanie wskazuje ogólny wpływ na wzrost i rozwój żywych komórek lub organizmów i wykrywa obecność szkodliwych substancji w stężeniach znacznie niższych niż dopuszczalne możliwości niebiologicznych metod analitycznych. Spośród około 700 możliwych do zidentyfikowania substancji toksycznych i genotoksycznych, które potencjalnie mogą przedostać się do wody pitnej, mniej niż 10 procent można wykryć za pomocą konwencjonalnych analiz fizykochemicznych (źródło: Biuro Chemiczne UE, Rada Obrony Zasobów Naturalnych: Pomyśl zanim wypijesz).

Koherencja

Wewnętrzna spójność części danej całości. Na przykład światło lasera jest koherentne, ponieważ stymulowane atomy lub molekuły w laserze emitują światło (fotony) w prawie identycznych odstępach, co powoduje, że laser emituje intensywne i skupione światło.

Kosmogram

Zwany także mandalą, przedstawia archetyp (oryginalną formę lub symbol) wody w jej neutralnym stanie. Wywodzi się on ze starożytnej tradycji tak zwanej świętej geometrii, która była wykorzystywana przy projektowaniu i wyposażaniu świętych budowli w architekturze egipskiej, greckiej i rzymskiej, i został wykonany wyłącznie dla butelki Flaska i jej zapisów informacyjnych.

Informacje molekularne

Specyficzny wpływ energii i wibracji cząsteczek określonej substancji (lub pojedynczych atomów lub jonów) na środowisko. Cząsteczki wpływają na otaczające je pola kwantowe swym poziomem energii i oscylacją. Jeśli informacja molekularna zostanie wzmocniona i przeniesiona, można ją nadrukować na koherentną domenę cząsteczek innej substancji, która zostanie odpowiednio zmieniona. W kategoriach nietechnicznych mówi się, że inna substancja jest informowana lub programowana. Oscylacja typowa dla substancji źródłowej (jej cząsteczek) może utrzymywać się w koherentnych domenach innej substancji przez długi okres czasu i może zostać wchłonięta przez organizm człowieka lub zwierzęcia i przeniesiona na koherentne domeny organizmu po spożyciu.

Energia orgonu lub orgon

Energia orgonu lub orgon oznacza siłę życiową nazwaną tak w 1930 r. przez dr Wilhelma Reicha. Jeszcze przed nim, w połowie XIX wieku na zachodzie, baron Carl Von Reichenbach użył wyrażenia „siła Odic”. W kulturach wschodnich wyrażenia takie jak chi, qi, mana, prana są używane dla tego samego rodzaju energii. Tradycyjna zachodnia nauka nie uznaje tego rodzaju energii. W ciągu swojego życia Wilchelm Reich zbudował kilka urządzeń w celu skoncentrowania tej energii, z których najbardziej znanym jest akumulator orgonu i działo orgonu.

Działo orgonu (akumulator orgonu)

Urządzenie działające za pomocą skoncentrowanej energii orgonu. Wynalazcą tego oryginalnego projektu jest dr Wilchelm Reich, a jego plany są obecnie wykorzystywane przez kilka niemieckich firm (np. Bioaktiv) do produkcji różnych współczesnych wariantów dział orgonowych. Przede wszystkim, urządzenie to jest wykorzystywane do terapii alternatywnych, natomiast Flaska używa go w procedurze TPS.

Struktura wibracyjna wody

Reprezentuje strukturę oscylacji molekularnych w wodzie. Cząsteczki wchodzące w skład koherentnej domeny oscylują w fazie (zgodnie z wcześniejszym wpływem danego pola elektromagnetycznego), natomiast cząsteczki, które nie są częścią koherentnej domeny, oscylują swobodnie i niespójnie.

Biopole

Nowoczesna koncepcja bioelektromagnetyki stosowana do opisu złożonego systemu wzajemnie oddziałujących pól elektrycznych i elektromagnetycznych w żywych organizmach. Biopole umożliwia natychmiastowe, dalekosiężne interakcje między różnymi częściami organizmu.

Zdjęcie Evapo

Stosując procedurę opracowaną pod koniec lat 80. przez Rutha Küblera, artystę ze Stuttgartu, Institute for Statics and Dynamics of Aerospace and Astrospace Constructions Uniwersytetu w Stuttgarcie, bada fizyczne i biofizyczne wpływy na wodę od 1999. Ta procedura pozwala nam zbadać, w jaki sposób różne sposoby uzdatniania oraz obecność organizmów, substancji i pól fizycznych wpływają na strukturę wody. Termin „obraz Evapo” odnosi się do metody mikroskopowej stosowanej do analizy próbek utworzonych z suchej materii po równomiernym wysuszeniu kropelek. Obserwacja mikroskopowa odbywa się przy względnie małym powiększeniu w ciemnym polu widzenia przy użyciu odchylonego światła.

Kamera GDV i parametry pomiarowe

System służący do rejestrowania i analizy wyładowań koronowych wokół obiektów. Działa on na podstawie kamery Kirlian. Kiedy przedmiot (palec, liść, metalowy przewodnik itp.) dotknie płyty wysokiego napięcia, powoduje wyładowanie elektryczne w postaci korony z serpentynami o różnych kształtach. Zespół dr Korotkov, który opracował system GDV, stworzył również program, który opisuje kształt wyładowania za pomocą parametrów statystycznych i interpretuje poszczególne kształty na podstawie obszernej bazy danych. Parametry te obejmują powierzchnię wyładowania, jasność, entropię poziomu jasności itp. System ten jest często stosowany jako alternatywna metoda diagnostyczna dla organizmu ludzkiego.

Koherentne domeny cząsteczek wody

Zjawisko opisane w teorii i potwierdzone eksperymentami w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej. Przy gęstości krytycznej grupa cząsteczek ewoluuje w kierunku koherentnego stanu podstawowego, w którym cząsteczki oscylują w fazie z pewnym polem elektromagnetycznym. Taką grupę cząsteczek określa się jako domenę koherentną. W każdej temperaturze ciekła woda składa się w pewnej części z koherentnej fazy cząsteczek w takim stanie podstawowym, oraz z fazy normalnej, a ruch cząsteczek jest determinowany przez pobudzenia termiczne, tj. zachowują się one według tzw. ruchu Browna.

Elektrodynamika kwantowa

Kwantowa teoria pola elektrodynamiki (tj. elektromagnetyzm). Opisuje interakcje między fotonami, a materią i jest pierwszą teorią, która właściwie łączy mechanikę kwantową ze szczególną teorią względności.

Pole kwantowe

Model mechaniki kwantowej określonego pola fizycznego.

Fotografia kryształów wody

Metodę tę stosuje Office Masaru Emoto, LLC. Podczas gdy kryształ śniegu ma pięknie symetryczny sześciokątny kształt, wiele obserwowanych kryształów wody jest zdeformowanych. Wzór deformacji różni się znacznie między poszczególnymi próbkami wody. Woda z kranu, która została poddana chlorowaniu, najprawdopodobniej tworzy więcej zdeformowanych kryształów i mniej sześciokątnych kryształów, niż naturalna woda źródlana. Można to częściowo przypisać efektowi chloru resztkowego. Niektórzy badacze wskazują, że istnieje korelacja między powstawaniem kryształów wody ,a poziomem zanieczyszczenia wody. Ostatnie badania wykazały, że informacja lub energia muzyki, dźwięku lub słów może również wpływać na powstawanie kryształów wody. Istnieją zatem znaczące dowody, że tworzenie kryształów wody odzwierciedla nie tylko fizyczny, ale również informacyjny lub energetyczny aspekt wody.

Wpływ drgań na wodę

Przekazywanie informacji molekularnych z określonej substancji do wody. Koherentne domeny w wodzie mogą oscylować przez długi czas daną informacją, wpływając w ten sposób na otoczenie (poprzez koherentne drgania energii, patrz także wyjaśnienie informacji molekularnej).

Cześć!

Strona Flaska Polska używa pików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych.

Jeśli się z tym zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję. Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem oraz ustawić sposób wykorzystania poszczególnych plików cookie, kliknij przycisk „Ustawienia plików cookies”.

Ustawienia plików cookie

×
Ustawienia plików cookies dla strony Flaska Polska.
Obowiązkowe pliki cookie

To pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, bez których przekazywanie informacji w sieci nie byłoby możliwe. Te pliki cookie są również niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Pozwalają zalogować się do profilu użytkownika, wybrać język, wyrazić zgodę na regulamin oraz zidentyfikować sesję użytkownika. Nie jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody na ich wykorzystanie.

Pliki cookie do analityki

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej witryny. Pomagają nam poprawić komfort użytkowania oraz identyfikować wymagania i trendy użytkowników. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ich użycie.

Pliki cookie do reklamy

Wtyczki i narzędzia stron trzecich używane jako pliki cookie umożliwiają działanie różnych funkcji, pomagają nam analizować częstotliwość odwiedzin i sposób korzystania ze strony internetowej. Jeśli dana osoba nie wyrazi zgody na używanie tych plików cookie, nie zostaną one zainstalowane, chociaż może się zdarzyć, że niektóre interesujące funkcje serwisu nie będą dostępne. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ich użycie.

Pliki cookie sieci społecznościowych

Te pliki cookie umożliwiają nam dostarczanie treści do postów w mediach społecznościowych i rejestrowanie twoich działań, dzięki czemu możemy zapewnić bardziej spersonalizowane i ulepszone wrażenia użytkownika. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na koncie użytkownika Facebook lub Google podczas korzystania z witryny.


1. Pliki „cookies” 1.1. Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych sklepu internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

1.2. Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2. Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies: - Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. - Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

3. Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach: - konfiguracji sklepu internetowego; - prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/, - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, - określania profilu klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, - określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, - popularyzacji sklepu internetowego za pomocą Pixel Facebook, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Facebook Inc. z siedzibą w USA, polityka ochrony prywatności Fcebook dostępna jest pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, - popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii lub Google LLC z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, - wysyłania wiadomości w ramach usługi newsletter za pomocą narzędzia MailChimp, którego administratorem jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności The Rocket Science Group LLC dostępna jest pod linkiem: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).