Dr Masaru Emoto - woda strukturalna :: Flaska Polska

Dr Masaru Emoto

Dr Masaru Emoto był japońskim naukowcem, którego fotografie kryształów wody na zawsze zmieniły nasze postrzeganie wody - już nie jest to jedynie cząsteczka H2O.

Masaru Emoto woda strukturalna

Urodzony 22 lipca 1943 roku (w Jokohamie, Japonia) - zmarł 17 października 2014 roku (w Japonii)

Dr Masaru Emoto był japońskim naukowcem, którego fotografie kryształów wody na zawsze zmieniły nasze postrzeganie wody - już nie jest to jedynie cząsteczka H2O.

Dr Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie. W 1992 roku ukończył Open International University z tytułem doktora w dziedzinie medycyny alternatywnej. Jego podejście nie jest ściśle naukowe, ale raczej kompleksowe, holistyczne, i otwiera nowe możliwości dla różnych sposobów postrzegania wody. W trakcie swojej pracy dr Emoto odkrył, że woda jest ściśle związana ze świadomością jednostki lub grupy, a także jest niezwykle wrażliwa na wibracje i informacje, takie jak muzyka czy słowa.

Metoda dr Masaru Emoto opiera się na zamrażaniu próbek wody o objętości 0,5 ml. Następnie z próbek wydobywa się małe kawałki lodu, które służą jako tak zwane „nasiona”, z których później wyrasta kryształ wody. Kryształy powstają w temperaturze od -5 do 0°C przybierając różne kształty, na podstawie których dr Emoto wyciąga wnioski na temat jakości wody. Woda o zniszczonej strukturze wewnętrznej (na skutek działania czynników mechanicznych, chemicznych lub wibracyjnych) w ogóle nie tworzy kryształów lub tworzy kryształy o nieregularnym kształcie. Woda źródlana zwykle tworzy kryształy heksagonalne, czyli takie jak kryształ wody z Flaski na zdjęciu.

Dr Emoto napisał kilka książek, z których najbardziej znaną jest Messages from Water. W książce tej różne rodzaje wody z całego świata pokazują swoje oblicze za pomocą zdjęć kryształów. Zdjęcia te są wystarczająco oczywiste, abyśmy porzucili dotychczasowe techniczno-mechaniczne podejście do wody i przyjęli nowe, traktujące wodę w sposób kompleksowy. Wspomniana książka jest najlepszym dowodem na to, że nie istnieją na tym świecie dwie całkowicie identyczne wody. Być może ta wiedza tkwiła już gdzieś głęboko w naszej świadomości i być może była ona znana już naszym przodkom, ale to właśnie dr Emoto zademonstrował nam ją w sposób jednoznaczny.

Praca dr Masaru Emoto jest dobrze przedstawiona w filmie What the Bleep Do We Know?, gdzie autorzy demonstrują całą złożoność świata, w którym żyjemy. Wspólnym wątkiem pracy dr Masaru Emoto i misji Flaski jest zachęcanie do szacunku wobec wody, która jest niezbędnym warunkiem jakości życia dziś i jutro. Przyszłość pokaże, w jakim stopniu nam się to udało.

Masaru Emoto woda strukturalna

Zdjęcie kryształu wody z kranu (Tokio)

Masaru Emoto woda strukturalna

Zdjęcie kryształu wody z kranu po ustrukturyzowaniu jej w butelce Flaska

Cześć!

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Flaska Polska website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

Ustawienia plików cookie

×
Ustawienia plików cookies dla strony Flaska Polska.
Obowiązkowe pliki cookie

To pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, bez których przekazywanie informacji w sieci nie byłoby możliwe. Te pliki cookie są również niezbędne, abyśmy mogli oferować Ci usługi, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Pozwalają zalogować się do profilu użytkownika, wybrać język, wyrazić zgodę na regulamin oraz zidentyfikować sesję użytkownika. Nie jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody na ich wykorzystanie.

Pliki cookie do analityki

Te pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej witryny. Pomagają nam poprawić komfort użytkowania oraz identyfikować wymagania i trendy użytkowników. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ich użycie.

Pliki cookie do reklamy

Wtyczki i narzędzia stron trzecich używane jako pliki cookie umożliwiają działanie różnych funkcji, pomagają nam analizować częstotliwość odwiedzin i sposób korzystania ze strony internetowej. Jeśli dana osoba nie wyrazi zgody na używanie tych plików cookie, nie zostaną one zainstalowane, chociaż może się zdarzyć, że niektóre interesujące funkcje serwisu nie będą dostępne. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ich użycie.

Pliki cookie sieci społecznościowych

Te pliki cookie umożliwiają nam dostarczanie treści do postów w mediach społecznościowych i rejestrowanie twoich działań, dzięki czemu możemy zapewnić bardziej spersonalizowane i ulepszone wrażenia użytkownika. Używamy tych plików cookie tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany na koncie użytkownika Facebook lub Google podczas korzystania z witryny.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.